Tin tức

Hiện tại, công ty đã hoàn thành các công việc liên quan của nghiên cứu lâm sàng giai đoạn II và chuẩn bị thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III của thuốc tiêm Albenatide. Theo kết quả thử nghiệm lâm sàng sơ bộ và yêu cầu phê duyệt thử nghiệm lâm sàng của thuốc tiêm Albenatide, kết hợp với tình hình thực tế của công ty, công ty cho rằng đã có đủ điều kiện để bắt đầu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III và quyết định bắt đầu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III. .
Albenatide là một loại thuốc nhóm 1.1 để điều trị bệnh tiểu đường loại II. Nó là một chế phẩm chủ vận thụ thể GLP-1 tác dụng kéo dài có thể được tiêm mỗi tuần một lần, giúp cải thiện đáng kể sự tuân thủ của bệnh nhân với thuốc.
dgfshgdf (6)
Công ty đã thực hiện thử nghiệm lâm sàng giai đoạn I của tiêm Albenatide tại Bệnh viện đầu tiên của Đại học Cát Lâm, và thử nghiệm lâm sàng của tiêm Albenatide giai đoạn II tại 28 bệnh viện trong đó có Bệnh viện Nhân dân Đại học Bắc Kinh. Sau khi thử nghiệm lâm sàng giai đoạn II của Albenatide Injection được hoàn thành vào ngày 7 tháng 6 năm 2019, công ty đã tiến hành phân tích thống kê tiếp theo và đối chiếu dữ liệu nghiên cứu có liên quan. Đến nay, công ty đã hoàn thành nghiên cứu lâm sàng giai đoạn II liên quan đến tiêm Albenatide. Kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn II của tiêm Albenatide cho thấy đã đạt được điểm cuối chính của thử nghiệm lâm sàng giai đoạn II.
dgfshgdf (8)


Thời gian đăng: Jul-01-2020