sản phẩm

 • Dalteparin Sodium Injection

  Dalteparin natri tiêm

  TÊN SẢN PHẨM: Dalteparin Sodium Injection

  ĐIỂM MẠNH: 0,2ml: 5000IU, 0,3ml: 7500IU

  ĐÓNG GÓI: 2 ống tiêm liều duy nhất / hộp

  CÔNG THỨC: Mỗi ống tiêm chứa sẵn:

  Dalteparin Sodium (BP) thu được từ niêm mạc ruột của lợn 5.000 anti-Xa IU

  Dalteparin Sodium (BP) thu được từ niêm mạc ruột heo 7.500 Anti-Xa IU