Lịch sử công ty

Lịch sử công ty

star

2000

Thành lập công ty

star

2011

Sở giao dịch chứng khoán Thâm Quyến IPO

star

2012

Công ty con mua lại-Changshan Biochemical Pharmaceutical (Jiangsu) Co., Ltd.

star

2013

Thành lập và vận hành nhà máy mới
Thành lập công ty liên doanh Trung-Mỹ -Changshan Conjuchem Biopharm Pharmaceutical R&D (Hebei) Co., Ltd.

star

2014

Thành lập Changshan Pharma (Hongkong)
Thiết lập Quản lý Đầu tư Y tế Jiukang (Hebei) Co., Ltd

star

2015

Thiết lập nhà thuốc Trường Sơn Thạch Gia Trang
Thành lập Hebei Meishan Polysaccharide & Polypeptide Technology Co., Ltd

star

2016

Thành lập công ty liên doanh Trung-Đức - CS D.MED GmbH
Thành lập trung tâm lọc máu Trường Sơn
Thành lập Hebei Changshan Jiukang Biotechnology Co., Ltd

star

2017

Thành lập Hebei Changshan Hyaluronic Biotech Co., Ltd

star

2018

Thành lập Công ty TNHH công nghệ sinh học thô Hebei Changshan Hep
Thành lập Công ty TNHH công nghệ sinh học Hebei Changshan Kalal