sản phẩm

 • Enoxaparin Sodium Injection

  Enoxaparin natri tiêm

  TÊN SẢN PHẨM: Enoxaparin Sodium Injection

  QUY CÁCH: 10000IU / 1.0ml

  ĐIỂM MẠNH: 0,2ml / ống tiêm, 0,4ml / ống tiêm, 0,6ml / ống tiêm, 0,8ml / ống tiêm, 1,0ml / ống tiêm

  ĐÓNG GÓI: 2 ống tiêm liều duy nhất / hộp

  CÔNG THỨC: Mỗi ống tiêm chứa sẵn: Enoxaparin Sodium (USP) thu được từ niêm mạc ruột của lợn

  2000 Anti-Xa IU tương đương 20mg

  4000 Anti-Xa IU tương đương 40mg

  6000 Anti-Xa IU tương đương 60mg

  8000 Anti-Xa IU tương đương 80mg

  10000 Anti-Xa IU tương đương 100mg